اندیشگاه سلامت شهرستان بوشهر


 

معرفی اندیشگاه سلامت و هدف آن

اندیشگاه سلامت محلی برای گفتگوی صاحب نظران درباره موضوعات چالش زای اولویت دار بر سر راه توسعه پایدار سلامت محور استان است . اندیشگاه سلامت نهادی است وابسته به دانشگاه در پیوند با دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان فعالیت می کند.

برای دست یافتن به توسعه پایدار و سالم شهرستان موضوعات چالش زا تعیین و توسط اعضا , اولویت بندی می شود. تا همه بتوانند اندیشه های خود را در ارتباط با آنها مطرح سازند و در نشست های اندیشگاه در باهره آنها گفتگو و ارائه راهکار شود.

هدف اندیشگاه برقراری ارتباط با صاحبان ناظر سلامت در بخش سلامت و دیگر بخشهای توسعه , اعلام موضوعات اولویت دار که باید در مورد آنها اندیشه شود , دریافت اندیشه ها که درباره موضوعات اعلام شده , فراهم آوردن فهرستی دسته بندی شده از اندیشه ها و سرانجام حمایت طلبی از کابردی ساختن اندیشه هاست.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >