واحد امور آزمایشگاه ها


هدف كلي:
ارتقاء سطح كيفيت خدمات ارائه شده از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و كنترل كيفي آزمايشگاههاي بهداشتي در سطح شهرستان بوشهر

 شرح وظايف :

 1- نظارت و كنترل بر واحدهاي آزمايشگاهي در سطح شهرستان

2- تعيين كيفيت عملكردي آزمایشگاهها براساس چك ليست نظارتي

3- آموزش و باز آموزي پرسنل بر اساس نياز به برگزاري كارگاه

4- همكاري بين بخشي با ساير واحد ها از جمله طرح هاي ديابت و تالاسمي

5- تعيين نياز ها ي آزمايشگاهي و نظارت بر تهيه وسايل و ملزومات

7- ارايه گزارشات كاري شامل بازديد ها، ماموريت ها ،كارگاهها و……به مسئول مافوق

8- نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهها

9- نظارت بر کنترل کیفی داخلی و خارجی آزمایشگاهها

10-  توزیع اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با نیاز


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >