فرم ثبت اعتراضات آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت مورخ 1402/07/28

با توجه به اهمیت موضوع، می بایست همه اطلاعات تکمیل گردد. به اطلاعات ناقص پاسخی داده نخواهد شد.

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >