فرم مددکاری دانشجویان


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

نام پدر *

شماره شناسنامه *

وضعیت تاهل *

تاریخ تولد *

جنسیت *
    
وضعیت بومی *
    
رشته تحصیلی *

شماره تماس دانشجو *

وضعیت سکونت *
    
شغل پدر *

شغل مادر *

درآمد ماهیانه سرپرست خانوار *

تعداد اعضای خانواده *

تعداد افراد محصل در خانواده

تحت پوشش سازمان حمایتی
      
دارای وسیله کمک آموزشی (تبلت یا لپ تاپ) *
    
دارای گوشی هوشمند قابل استفاده برای دروس *
    
وضعیت اقتصادی خانواده *
        
شماره تماس سرپرست خانوار

آدرس محل سکونت *

شماره محل سکونت *

شماره حساب دانشجو (ده رقمی) *

نام بانک *

نام کد و شعبه

نوع حساب

نام صاحب حساب

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >