فرم شناسایی استعدادهای قرآنی دانشجویان جدیدالورود سال 1401


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

رشته تحصیلی *

دوره های گذرانده شده *
      
میزان محفوضات

فعالیتهای هنری و ادبی قرآنی
زمینه فعالیت های خود را بنویسید


پژوهش و تحقیق در امور قرآنی
عناوین فعالیت ها و پژوهش های انجام شده خود را بنویسید


سایر فعالیت ها با ذکر مورد

تعداد دوره مسابقاتی که شرکت نموده اید

رتبه ها و عناوین کسب شده

آمادگی همکاری در چه زمینه ای را با مرکز یا کانون قرآن و عترت دارید ؟

برای توسعه فرهنگ و زندگی قرآنی در بین دانشجویان علوم پزشکی کشور چه اقداماتی را موثر می دانید؟

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >