پژوهش‌های.قرآنی


12 آبان 1395
از پژوهش‌های قرآنی در حوزه سلامت حمایت می‌شود/ گزارش تصویری
رییس مرکز پژوهش‌های قرآنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت از پژوهش‌های قرآنی در حوزه پزشکی و سلامت حمایت جدی می‌کند.

 
 
 
< >