مگابیمارستان


1 آبان 1395
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: نخستین مگا بیمارستان در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با تجمیع مراکز بیمارستانی در مرکز استان بوشهر نخستین مگا بیمارستان در این استان راه‌اندازی می‌شود.

 
 
 
< >