مسجدفاطمه‌‌الزهرا


22 تير 1394
ضیافت قرآنی جامعه ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
برنامه ضیافت قرآنی با حضور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) دانشگاه برگزار شد.

 
 
 
< >