غربالگری.تکامل


31 ارديبهشت 1403
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه: هدف از غربالگری شناخت زودهنگام کودکان در معرض خطر تکامل است
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: هدف از انجام غربالگری تکامل اقدامات پیشگیرانه و شناخت زودهنگام کودکان در معرض خطر تاخیر تکاملی است.

 
 
 
< >