طرح‌های.بهداشتی.درمانی


7 اسفند 1396
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ۸0 میلیارد برای ساخت اورژانس هسته‌ای بوشهر هزینه شده است/پیشرفت اجرای اورژانس هسته‌ای بوشهر از برنامه زمان‌بندی جلوتر است
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تاکنون هشتاد میلیارد ریال برای ساخت اورژانس هسته‌ای بوشهر هزینه شده است.

 
 
 
< >