حلقه‌های.آسمانی


18 ارديبهشت 1398
برگزاری حلقه‌های آسمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ گزارش تصویری
اولین جلسه حلقه‌های آسمانی در دومین روز از ماه مبارک رمضان در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 

23 خرداد 1395
برگزاری حلقه‌های آسمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ گزارش تصویری
اولین جلسه حلقه‌های آسمانی در ششمین روز از ماه مبارک رمضان در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 

31 خرداد 1394
برگزاری حلقه‌های آسمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
اولین جلسه حلقه‌های آسمانی در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >