تیم.بدمینتون


8 آذر 1400
مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛ کسب مقام قهرمانی تیم بدمینتون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مسابقات استانی
مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی بوشهر از کسب مقام قهرمانی تیم بدمینتون این دانشگاه در مسابقات استانی خبر داد.

 
 
 
< >