گناوه

1 2

26 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی گناوه واقع در شهرستان گناوه

 

8 ارديبهشت 1403
مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین (ع) گناوه

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناوه-شهری

 

14 آذر 1402
مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین (ع) گناوه - نوبت دوم

 

5 مهر 1402
آگهی مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین(ع)گناوه

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه-نوبت سوم

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه

 

30 امرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه شهری نوروزآباد واقع در شهرستان گناوه

 

13 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشتی سربست واقع در شهرستان گناوه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

 
1 2
< >