مناقصه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

13 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری تنگک واقع در شهرستان بوشهر

 

13 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشتی سربست واقع در شهرستان گناوه

 

8 تير 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث سالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت دشتی

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه (مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-بیمارستان امام هادی(ع)دیر-بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-بیمارستان امام حسین(ع)اهرم)

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه دانشگاه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی محمدی واقع در شهرستان گناوه

 

25 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم

 

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنجو واقع در شهرستان دیر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
< >