احداث.پانسیون

1

5 خرداد 1403
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری خورموج واقع در شهرستان دشتی

 

26 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری بوالخیر واقع در شهرستان تنگستان

 

26 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی اهرم واقع در شهرستان تنگستان

 

26 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی گناوه واقع در شهرستان گناوه

 

24 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری بنه گز واقع در شهرستان تنگستان

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری نظرآقا واقع در شهرستان دشتستان

 

17 ارديبهشت 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری بهارستان واقع در شهرستان جم

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری زیارت واقع در شهرستان دشتی را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 
1
< >