آگهی.مناقصه

1

2 اسفند 1399
آگهی مناقصه پروژه احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین

 

23 شهريور 1399
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

18 تير 1399
مناقصه پروژه توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج

 

23 بهمن 1396
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا در سالن سلف سرویس و بخش های درمانی بیمارستان بقیه الله العظم (عج)

 

18 بهمن 1396
آگهی مناقصه امحاء زباله های بیمارستانی

 

27 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه بهداشت جواد الائمه واقع در شهرستان دشتستان

 

20 خرداد 1396
آگهی مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر

 

2 خرداد 1396
آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت دشتستان

 

1 خرداد 1396
آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت جم

 

14 اسفند 1395
آگهی مناقصه پروژه تكميل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت ، پانسيون پزشک ، ديوار محوطه روستاي هليله واقع در شهرستان بوشهر

 
1
< >