آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج

1399/12/25 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

شرح فراخوان

نام بیمارستان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2099000383000042

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی

بیمارستان زینبیه خورموج

1.100.000.000

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/12/25 لغايت 99/12/28 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1400/01/07  لغايت 1400/01/14  تا ساعت 11:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/01/14   ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
    مناقصه     واگذاری     خدمات.عمومی     بیمارستان.زینبیه.خورموج        

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >