مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1399/2/27 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2099000383000005)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( 1.500.000.000 ریال)

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  99/02/27  لغايت 99/02/99 تا ساعت 12:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 99/02/30 لغايت 99/03/10 تا ساعت 12:00 

تاریخ بازگشایی: 99/03/10  ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 


تاریخ بروز رسانی:   27 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >