مناقصه نوبت دوم پروژه تعمیرات اساسی اتاقهاي عمل بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

1399/2/3 0:0

              آگهي مناقصه عمومی (2099000383000003) نوبت دوم

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی اتاق‌هاي عمل بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در شهرستان کنگان را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2099000383000003

تعمیرات اساسی اتاقهاي عمل بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

674مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

539.643.545

10.792.870.898

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  99/02/03  لغايت 99/02/06 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 99/02/07 لغايت 99/02/17 تا ساعت 12:00 

تاریخ بازگشایی: 99/02/17 ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 


تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >