مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

25 فروردين 1400
آگهی مجدد مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان واقع در شهرستان دشتستان

 

21 فروردين 1400
مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

16 فروردين 1400
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج

 

27 اسفند 1399
آگهی مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

25 اسفند 1399
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج

 

4 اسفند 1399
مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

2 اسفند 1399
آگهی مناقصه پروژه احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین

 

19 بهمن 1399
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه

 

11 بهمن 1399
فراخوان جذب سرمایه گذار

 

30 دی 1399
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >