آگهی مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان (نوبت دوم)

1401/2/21 0:0

آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با پایه 5 در رشته آب و تاسیسات و تجهیزات ( بصورت توام ) یا صلاحیت در انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000026

تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان

1.150.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/2/25  لغايت 1401/2/28تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/2/29   لغايت 1401/3/8 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/8   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     نوبت.دوم     تهیه.و.نصب     راه.اندازی.تصفیه.خانه.فاضلاب     بیمارستان.امام.     حسین.(ع).اهرم    
   

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >