آگهی مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و واحدهای تابعه

1401/1/30 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه و واحدهای تابعه را از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

1001000383000001

مزایده آهن آلات اسقاط و مازاد واحدهای تابعه

50/000/000

2

1001000383000002

مزایده آلومینیوم اسقاط و مازاد واحدهای تابعه

50/000/000

3

1001000383000003

مزایده استیل اسقاط و مازاد واحدهای تابعه

50/000/000

4

1001000383000004

مزایده اموال اسقاط و مازاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم

10/000/000

5

1001000383000005

مزایده اموال اسقاط و مازاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی

70/000/000

6

1001000383000006

مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان زینبیه خورموج

50/000/000

  

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1401/02/07

تاریخ بازدید : 1401/01/31 لغایت 1401/02/17 (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 12:00 مورخ 1401/02/18

زمان بازگشایی: ساعت 13:15 مورخ 1401/02/18

زمان اعلام  به برنده: 1401/02/18 ساعت 14:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر     و     واحدهای.تابعه    

تاریخ بروز رسانی:   30 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >