آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه

1399/11/19 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

شرح فراخوان

نام بیمارستان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2099000383000037

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان ها

امیرالمومنین(ع)گناوه

1/350/000/000

2099000383000038

امام حسین(ع)اهرم

450/000/000

2099000383000039

بقیه اله الاعظم(عج) دیلم

450/000/000

2099000383000040

شهید گنجی برازجان

1/500/000/000


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/11/19  لغايت 99/11/21 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد  : از تاريخ 99/11/21   لغايت 99/12/2تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی : 99/12/2   ساعت 11:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     خدمات.عمومی     بیمارستان.های     تابعه.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >