مناقصه پروژه توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج

1399/4/18 0:0

آگهي مناقصه عمومی  2099000383000007

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی ریال

2099000383000007

توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج

752/09مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

1/404/426/313

28/088/526/266


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/04/18  لغايت 99/04/21 تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/04/22  لغايت 99/05/01  تا ساعت 12:00 
تاریخ بازگشایی : 99/05/01   ساعت 12:30
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه     توسعه     کلینیک     بیمارستان.زینبیه.خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   18 تير 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >