مناقصه پروژه احداث ساختمان پانسیون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان

1398/10/2 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای (2098000383000040)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان پانسیون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2098000383000040

پروژه احداث ساختمان پانسیون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان

1296.164

دو مرحله‌ای

1.710.570.647

34.211.412.955

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 1398/10/02 لغايت 1398/10/04 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 1398/10/05 لغايت 1398/10/15 تا ساعت 12:30 

تاریخ بازگشایی: 1398/10/15 ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه: بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می‌باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.ساختمان     پانسیون     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   2 دی 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >