مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

1398/6/12 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت  شهرستان های تابعه را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

شرح فراخوان

شهرستان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2098000383000023

برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان ها

بوشهر

750/000/000

2098000383000024

دشتستان

1/050/000/000

2098000383000025

دشتی

500/000/000

2098000383000026

کنگان

700/000/000

2098000383000027

گناوه

550/000/000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد

   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/6/12 لغايت 98/6/14تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 98/6/15   لغايت 98/6/25 تا ساعت 13:00 


تاریخ بازگشایی : 98/6/26  ساعت08:00


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     برنامه‌تامین‌نیرو     مراکز‌خدمات‌جامع‌سلامت     پایگاههای‌سلامت     شهرستان‌های‌تابعه    

تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >