معرفی EDO دانشکده

1397/8/1 0:0

 

        مدیر دفتر: خانم نادیه پاکاری

               مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی/دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

pakari At bpums.ac.ir

077-33450187

         

   

مسئول دفتر: خانم سیده بهاره صفوی  

مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

077-33450187

                                                                                                                           
                                                                                                                                       

تاریخچه:

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر با هدف ارتقای کیفیت آموزش در رشته  پرستاری و مامایی و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده، فعالیت خود را در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) از سال 1385آغاز نموده است.
دفتر توسعه آموزش با هدف ارتقای کیفیت آموزش در شش حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و جشنواره شهید مطهری، رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی ( تواتمند سازی) و هدایت استعدادهای درخشان تشکیل و براساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی فعالیت خواهد نمود.
رسالت و اهداف :
 توسعه حرفه‌اي از ارکان اصلي و از اولويت‌هاي مراکز آموزشي و پژوهشي است و در اين راستا، دانشکده پرستاری و مامایی به منظور حمايت گسترده از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان مستعد و علاقمند، يادگيري و ياددهي مداوم را سرلوحه کار خود قرار داده است. بنابراين دفتر توسعه آموزش به منظور جذب، انتخاب و بهره‌مندي از خدمات نيروي برگزيده هيئت علمي و کادر مجرب غير هيئت علمي خود مي‌کوشد تا تجارب ياددهي، يادگيري را به عنوان يک فعاليت مستمر و مداوم به نحوي قابل ملاحظه ارائه دهد.
الف )هدف كلي:
بهبود نظام آموزش پزشکي و ارتقاي کيفيت آموزش در دانشکده از طريق ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در جهت تربيت دانشجويان پرستاری و مامایی.
ب) اهداف اختصاصي:
1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی.
2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده.
3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش.
4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده.
5- تشکیل کمیته های تخصصی.
6- کشف استعدادهای دانشجویان و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و هدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم.

  اهم فعالیت های این مرکز:

1- برنامه ريزي درسي

2- ارزشيابي دروني

3- توانمند سازي اعضاي هيئت علمي

4- پژوهش در آموزش

5- ارتقاي كيفي آزمون

 

     آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) سال 1388

   آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) سال 1395

 

کلمات کلیدی:
معرفی     EDO     دانشکده.پرستاری.مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >