اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو - مردادماه 1397

1397/3/2 0:0

 

 

همایش آموزش پاسخگو به منظور ارتقای سطح پاسخگویی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در محورهای ذکر شده و در راستای دستیابی به اهداف بسته های تحول آموزش طرح ریزی گردید و یکی از اهداف مورد نظر سند عملیاتی آموزش پاسخگو و عدالت محور در منطقه آمایشی دو، برگزاري همایش هاي متعدد آموزش پاسخگو و عدالت محور در جهت نهادینه سازی مفهوم و استراتژیهای آموزش پاسخگو بوده است.

آموزش علوم پزشکی پاسخگو، آموزشی  است که براساس جهت گیری آموزش، پژوهش و ارائه خدمات براساس اولویت نیازها و انتظارات جامعه، تأکید بر تماس مستقیم و مستمر دانشجویان با جامعه در سطوح مختلف، ارتباط بین نظام آموزشی و عرضه خدمات در جهت بهره گیری از توان شبکه گسترده ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور برای افزایش دانش، مهارت های ارتباطی، تغییر باورها و نگرشهای دانشجویان به سمت نگاه جامعه محور به سلامت، مهارت در پژوهشهای کاربردی و استفاده از شواهد دقیق علمی برای ارائه خدمات موثر در خارج از بیمارستانها متناسب با بار بیماری های جامعه صورت می گیرد.

استراتژی آموزش پاسخگو، جلب اساتید علاقمند و توانمند، ارتقای نظام مراقبت پاسخگو به جامعه در مراکز بهداشتی درمانی، اصلاح کوریکولوم سنتی آموزش علوم پزشکی، ایجاد انگیزه در مدیران و اساتید و کارکنان، ایجاد بستر مناسب برای ارتباط موثر دانشکده ها با مراکز بهداشتی درمانی، نهادینه کردن آموزش پاسخگو در دانشگاه، تعیین خط مشی و سیاستگذاری آموزش پاسخگو با نظر متخصصین و تقویت منابع مورد نیاز  می باشد.

 

 محورهای همایش

- پاسخگویی در برنامه ریزی درسی

- پاسخگویی در ارزشیابی های آموزشی

- مصادیق پاسخگویی در سطوح مختلف آموزشی (دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی)

- ساختار و مدیریت آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

آدرس سایت همایش: http://trec.tbzmed.ac.ir

دانلود پوستر همایش

 

کلمات کلیدی:
همایش     آموزش     پزشکی     پاسخگو    

تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >