آگهی مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم بوشهر

1402/12/23 0:0

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم ( ص)   به شرح ذیل و مطابق با اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد را برگزار نمايد . لذا از كليه افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده اعلامی نسبت به اخذ اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند .

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه ( ریال)

 

1

5002000383000044

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت خیبر

42.000.000

 

2

5002000383000043

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت چغادک

96.000.000

 

3

5002000383000045

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت نبی اکرم (ص)

72.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد:سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاريخ   1402/12/22  لغايت  1402/12/26  تا ساعت  00 :10

مهلت ارسال اسناد:از تاريخ 1402/12/22  لغايت 1403/01/07 تا ساعت   00 :10

تاریخ بازگشایی:مورخ 1403/01/07   تا ساعت   00 :12

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان والفجر - روبروي اسکله  - مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  - اداره امور عمومی

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     واگذاری.دندانپزشکی     خدمات.بهداشت.دهان.و.دندان     مراکز.جامع.سلامت     خیبر     چغادک    
نبی.اکرم        

تاریخ بروز رسانی:   23 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >