آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان

1402/12/8 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه های زیر را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000086

مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان

3/375/000/000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/12  لغايت 1402/12/15 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/12/12   لغايت 1402/12/26  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/26ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

  لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     طبخ.و.توزیع     غذای.دانشجویان    

تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >