هفدهمین کنفرانس به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان

1402/9/7 0:0

 

معرفی کنفرانس سالانه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی


افزایش تعداد دانشجویان، تغییرات سریع اجتماعی- اقتصادی، تحولات مربوط به فناوری های اطلاعات و ارتباطات و ضرورت کاربرد این فناوری ها در آموزش عالی تاثیر قابل ملاحظه ای بر نیازهای بازار کار و اشتغال دانش آموختگان داشته است. از طرف دیگر، در جامعه دانایی- محور و اقتصاد دانایی- محور، نقش آموزش عالی و کیفیت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مراتب یاد شده، از سال 1383 تا کنون به طور مرتب کنفرانس های سالانه "ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی"، به میزبانی یکی از دانشگاه های فعال کشور، برگزار شده است. هفدهمین کنفرانس به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. فهرست دانشگاه های برگزار کننده کنفرانس های سالانه را می توان در وب سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (بخش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی- ادوار شانزده گانه کنفرانس) ملاحظه کرد. هدف کنفرانس های سالانه به شرح زیر بوده است:

الف) عرضه یافته های پژوهشی و تبادل تجربه درباره ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح ملی و بین المللی

ب) ترویج فرهگ کیفیت در جامعه دانشگاهی کشور

ج) یاری دادن به استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها، از طریق:

1- نمایان ساختن تجربه های مربوط به چگونگی شفاف سازی رسالت و هدف های واحد دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه و محیط پیرامونی آن

2- چگونگی تدوین برنامه ها وکوشش های هر واحد دانشگاهی برای تحقق هدف های آن

3- عرضه تجربه های موفق در ارزیابی درونی و برونی کیفیت در برخی دانشگاه ها

4- چگونگی ترغیب اعضای هیأت علمی برای مشارکت در فرآیند ارزیابی درونی کیفیت

5- دانش افزائی اعضای هیأت علمی نسبت به مولفه های تشکیل دهنده کیفیت دانشگاهی به ویژه کیفیت فرآیند تدریس- یادگیری

6- ترغیب مدیریت دانشگاهی برای منظور داشتن مشوق هائی برای اعضای هیأت علمی فعال در فرآیند ارتقاء کیفیت دانشگاهی، به ویژه در آئین نامه های ترفیع سالانه

7- چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی درونی و برونی کیفیت برای ارتقاء کیفیت کارکردهای مختلف دانشگاه.

 

 

هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

5 و 6 اردیبهشت ماه 1403/ دانشگاه شهید باهنرکرمان

آدرس همایش : https://qaus.uk.ac.ir

 

کلمات کلیدی:
همایش     ارزیابی     تضمین.کیفیت     نظام.دانشگاهی     دانشگاه.کرمان    

تاریخ بروز رسانی:   7 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >