آگهی مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین(ع)گناوه

1402/7/5 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین(ع)گناوه از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

5002000383000018

مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه

1.250.000.000

زمان انتشار در سایت: مورخ 1402/7/8     

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1402/7/15

تاریخ بازدید : 1402/7/8 لغایت 1402/7/26  (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ 1402/7/26

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1402/7/29

زمان اعلام  به برنده: 1402/7/29

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     سیستم.سرمایشی     بیمارستان.امیرالمومنین(ع)گناوه        

تاریخ بروز رسانی:   5 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >