آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری نظرآقا واقع در شهرستان دشتستان

1402/5/9 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری نظرآقا واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000023

احداث پانسیون

100 مترمربع

1.088.961.051

20.597.995.229

پیاده رو

52 مترمربع

1.175.985.793

جمع کل(ریال)

21.773.981.022

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/05/11 لغايت 1402/05/15تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/05/16  لغايت 1402/05/28  تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/05/28   ساعت 10:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث.پانسیون     نظر.آقا     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   9 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >