آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر

1402/5/9 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000026

احداث پانسیون

101 مترمربع

1.109.048.566

20.983.004.486

پیاده رو

52 مترمربع

1.197.966.836

جمع کل(ریال)

22.180.971.322

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/05/11لغايت 1402/05/15 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/05/16  لغايت 1402/05/28 تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/05/28   ساعت 10:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
    آگهی.مناقصه     احداث.پانسیون     چاهکوتاه     شهرستان.بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   9 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >