همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

1397/4/30 0:0

 

معرفی همایش:

 

اهداف همایش

تبیین دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران
تشریح آسیب‌ها، چالش‌ها و ترسیم راهکارهای برون‌رفت از آن
بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه
شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور
 

سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها

تدقیق در تعیین محورها و مسائل مبتلابه نظام برنامه‌ریزی کشور در قالب فراخوان علمی
اهتمام به معیار کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در سفارش و گزینش مقالات
برنامه‌ریزی جهت انجام پژوهش‌های هدفمند در موضوع همایش، پیش از برپایی آن
به‌کارگیری شیوه‌های کم‌هزینه، کارآ و مؤثر در برگزاری همایش
اهتمام به رویکردهای آینده‌نگر و روش‌های فراتحلیل

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 31 تیر 1397

مهلت ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 1397

 

آدرس سایت: http://70dfrc.ir

 

محورهای همایش

 

مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

بررسی تطبیقی نظام‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایر کشورها
معرفی آخرین رویکردها و یافته‌های حوزه نظری توسعه و برنامه‌ریزی در جهان
الزامات نیل به نظریه توسعه بومی و معرفی نظریه‌های بومی توسعه ایران
نظام‌های نوین برنامه‌ریزی
ضرورت برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه در ایران
بایدها و نبایدهای رشد، توسعه و تعالی ایران
جدیدترین روش‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی
کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در نظام برنامه‌ریزی توسعه
مدل‌های حکمروایی و برنامه‌ریزی توسعه
مدل‌ها و تکنیک‌های ترسیم آینده ایران، منطقه و جهان
نظام تأمین مالی برنامه‌های توسعه
مدل‌های بهینه برقراری ارتباط میان برنامه‌ توسعه و بودجه‌های سنواتی
نقش برنامه‌های توسعه در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
چشم‌انداز، برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه

 
آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

دستاوردها و عمده‌ترین علل موفقیت و شکست برنامه‌های توسعه
بررسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری نیل به توسعه در کشور
تحولات قانونی و سازمانیِ نهاد برنامه‌ریزی توسعه در ایران
نظام نظارت، پایش و رصد و تحقق اهداف برنامه‌‌های توسعه‌
حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصویب برنامه‌های توسعه
نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و مناطق با نهاد برنامه‌ریزی توسعه‌

 
آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

آخرین رویکردهای نظری در حوزه آمایش سرزمین
بررسی مقایسه‌ای تجارب سایر کشورها در حوزه آمایش سرزمین
محورهای مزیت‌دار و پیشران‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور
نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی
نقش آمایش سرزمین در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

 
آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

مؤلفه‌های طرح نوین‌سازی نظام آماری در کشور
ویژگی‌های اقلام آماری موردنیاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور
زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه‌ای
برنامه‌ریزی توسعه‌ای و دقت، کفایت و اعتبار آماری
فناوری‌های نوین قابل کاربرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه

 
امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

جایگاه و کارکرد برنامه‌ریزی تحول حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
معرفی طرح‌ها و ایده‌های نوین و کاربردی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرابخشی و بخشی
آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
مدل برقراریِ سازگاری‌های درونی، بیرونی و بین‌بخشی در برنامه‌های توسعه
تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
بررسی نقش برنامه‌ریزی در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور

 
نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
نقش و مشارکت سایر ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
چگونگی ایجاد  تغییر نگرش در همه ذینفعان برای همراهی با برنامه‌های توسعه

 

 

کلمات کلیدی:
همایش     هفتاد.سال     برنامه.ریزی     ایران    

تاریخ بروز رسانی:   30 تير 1397

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >