مناقصه نوبت دوم خرید حجمی خدمات اورژانس در 13 پایگاه شهری، جاده ای و اورژانس هوایی در سطح استان بوشهر

1399/2/15 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید حجمی خدمات اورژانس در 13 پایگاه شهری، جاده ای و اورژانس هوایی در سطح استان بوشهر را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

شرح فراخوان

استان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

۲۰۹۹۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰06

خرید حجمی خدمات اورژانس در13 پایگاه شهری و جاده ای و اورژانس هوایی در سطح استان

بوشهر

2.500.000.000

 

 

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1399/02/15  لغايت 99/02/17 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 99/02/18 لغايت 99/02/28 تا ساعت 12:00 

تاریخ بازگشایی: 99/02/28 ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید.حجمی     خدمات.اورژانس     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   15 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >