کارشناسی


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال99 1399/8/10
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/8/6
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
تاريخ ثبت نام حضوری و غيرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99-98 1398/6/17
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 98-97 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/7/2
ثبت نام غیرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-98 1397/6/18
سومین فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی سال 1397 1397/5/14
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1396 1396/8/8
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 97-96 1396/7/25
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/7/24
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 1396/7/5
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96 1396/7/1
ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 96-95 1395/8/2
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورودکارشناسی ناپيوسته سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/31
اصلاحیه اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد 95 (اینترنتی و حضوری) 1395/6/23
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/15
اطلاعيه پذيرش و ثبت‌نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپيوسته سال 95-94 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1394/6/30
ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - 17 و 18 شهریورماه 1394/5/27
نحوه ثبت نام از پذيرفتگان نهايي رشته هاي تحصيلي متمرکز آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1393 1393/6/31
12
 
< >