پرستاری


شمارهعنوانتاریخ صدور
چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی «جایگاه آموزش مجازی» 1400/6/8
آگهي ثبت ‌نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران 1398/5/16
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 1398/2/9
اطلاعيه تداوم خدمت طرح براي رشته هاي گروه پرستاري 1397/11/24
آمادگی مجله پرستاری گروه‌های آسیب پذیر دانشکده پرستاری و مامایی جهت چاپ مقالات ارسالی 1397/10/11
پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری / بهیاری مورخ 97/1/31 1397/10/3
اعلام داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 جهت مصاحبه 1397/7/23
اسامی داوطلبان جایگزین آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/5/24
اعتراض به آزمون شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/3/12
اعلام اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک سه برابر ظرفیت آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/3/7
اطلاعیه شماره 3 : دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کمک پرستاری 1397/1/20
اطلاعیه شماره 2 : ویرایش اطلاعات آزمون کمک پرستاری 1396/12/28
آگهي جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری 1396/12/20
اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده چهارمین دوره انتخابات شورایعالی سازمان نظام پرستاری 1394/7/6
آگهي ثبت‌نام کانديداهاي چهارمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري 1394/6/3
نتایج نهایی و تایید شده انتخابات نظام پرستاری استان بوشهر 1394/4/15
آگهي ثبت نام کانديداهاي هيئت مديره چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاری 1394/1/25
اطلاعيه جذب نيروي پرستاري - بهمن ماه 1393 1393/11/20
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران گروه خدمات پرستاري 1393/7/23
 
< >