نظام


شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1400/2/28
آگهي ثبت ‌نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران 1398/5/16
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 1398/2/9
اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حوزه انتخابیه چهارگانه استان بوشهر 1396/4/19
اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده چهارمین دوره انتخابات شورایعالی سازمان نظام پرستاری 1394/7/6
آگهي ثبت‌نام کانديداهاي چهارمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري 1394/6/3
نتایج نهایی و تایید شده انتخابات نظام پرستاری استان بوشهر 1394/4/15
آگهي ثبت نام کانديداهاي هيئت مديره چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاری 1394/1/25
اطلاعیه: تغییر نشانی سازمان نظام پزشکی شهرستان بوشهر 1393/6/4
دوره آموزشي " نظام مديريت در اسلام " براي مديران دانشگاه 1392/5/1
دوره آموزشي نظام تصميم گيري در امور اداري جهت رسته اداري و مالي 1391/10/16
 
< >