ثبت


1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه جهت دانشجویان جدیدالورود1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نام صندوق رفاه دانشجویان جدیدالورد 1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1401 1401/6/29
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود 1401 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1401/6/29
ثبت نام دوره چهل و نهمین دستیاری سال 1402-1401 1401/6/27
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1401 1401/5/5
ثبت نام مهمانسرای مشهد 1401/4/7
ثبت نام دوره 48 دستیاری سال 1400 1400/7/18
ثبت نام کارشناسی ارشد 1401-1400 1400/7/7
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1400/2/28
زمان ویرایش و ثبت تغییرات مربوط به آزمون های پذیرش بهورز پیمانی و قراردادی 1399/12/6
آگهی پذیرش ثبت نام بهورز قراردادی 1399/11/19
آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی 1399/11/19
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال99 1399/8/10
ثبت نام چهل و هفتمین دوره دستیار پزشکی تخصصی 1399/7/22
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1399/3/24
جشنواره ملی «کرونا روایت»، ثبت لحظه های ماندگار بسیج ملی مقابله با کرونا 1399/3/18
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/8/6
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 99-1398 1398/6/25
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان پزشکی ورودی 1398 1398/6/25
1234
 
< >