نحوه ثبت نام از پذيرفتگان نهايي رشته هاي تحصيلي متمرکز آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1393

تاریخ نامه: 31 شهريور 1393
شماره نامه:
 
دانشجويي  |   

 

اطلاعيه اداره کل آموزش دانشگاه  در باره نحوه ثبت نام از پذيرفتگان نهايي رشته هاي تحصيلي
متمرکز آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1393

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريک به عزيزاني که در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1393 پذيرفته ‌شده و آماده ورود به مقطع کارشناسي ناپيوسته مي‌شوند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند از آنجا که شروع کلاسهای درسی این عزیزان از بهمن ماه می باشد . لذا ثبت نام کليه پذيرفتگان به صورت حضوری و فقط در روزهای اعلام شده زیر انجام می پذیرد.

 

برنامه زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1393 :

 

تاریخ مراجعه

رشته قبولی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

دو شنبه     14 / 7 / 93

هوشبری - مامایی

سه شنبه   15 / 7 / 93

اتاق عمل – مهندسی بهداشت محیط

چهارشنبه   16 / 7 / 93

علوم آزمایشگاهی – بهداشت  عمومی

 

الف- مدارک‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

 

رديف

مدارک

توضيحات

1

اصل شناسنامه و پنج برگ تصوير از تمام صفحات آن

-

2

اصل کارت ملي و پنج برگ تصوير پشت و روي آن

-

3

هشت قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري

-

4

مدرک‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)

مطابق با ‌يکي از کدهاي مندرج در صفحات 4 و 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره يک) که در همين دستورالعمل نيز براي يادآوري درج شده است.

5

اصل حکم مرخصي سالانه براي کارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع

تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا کارمندان دولت در صورتي ميتوانند به تحصيل بپردازند که اصل حکم مرخصي سالانه يا موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شرکت در همه کلاسها، آزمايشگاهها، کارآموزيها و فعاليتهاي ديگر دوران تحصيل به همراه مدارک ثبتنام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه کنند.

6

اصل يا گواهي مدرک کارداني

(فوق ديپلم)

براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفتگاني‌ که‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرک‌ کارداني امکان‌پذير نباشد، لازم است گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک کارداني را ارائه نمايند که درآن قيد شده باشد « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي که فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «کان لم يکن» تلقي خواهد شد.

7

اصل ‌حکم ‌استخدامي و يا گواهي کارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي

پذيرفتگان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) با استفاده از سهميه کارمندي - کارمندان مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

8

ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن

-‌پذيرفتگان داراي مدرک کارداني گروه آموزشي پزشکي- پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ آنان تا تاريخ 31/6/1393 و يا 30/11/1393 باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح.

- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ کارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشکي‌ که‌ در حال‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1393 و يا 30/11/1393 مي‌باشد، مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ (پذيرش براي مهرماه 1393) و نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن‌ماه 1393) بوده‌اند، بديهي‌ است در صورت‌ موفقيت،‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ تسويه‌ حساب‌ کامل‌ از محل‌ خدمت، گواهي‌ مربوط را به‌همراه‌ ساير مدارک‌ ثبت‌‌نامي‌ خود به‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ارائه‌ نمايند. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ که‌ اين‌دسته‌ از داوطلبان‌ بايد باقيمانده‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ خود را پس‌ از پايان‌ دوره‌ کارشناسي‌ ناپيوسته‌ انجام‌ دهند.

- انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان براي دانش‌آموختگان مقطع کارداني در رشته‌هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري، تکنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي)، علوم آزمايشگاهي، فوريت‌هاي پزشکي، بهداشت دهان، (پرستاري دندانپزشکي دانش‌آموختگان از تاريخ 1/7/1386 به بعد) اجباري مي‌باشد. لذا دانش‌آموختگان اين رشته‌ها چنانچه داوطلب ادامه تحصيل در مقطع بالاتر مي‌باشند درصورتي مجاز به ثبت‌نام در آزمون و ادامه تحصيل مي‌باشند که مقطع بالاتر رشته‌هاي فارغ‌التحصيلي آنان همان رشته‌هاي فوق‌الذکر باشد (به استثناي رشته پرستاري دندانپزشکي که راه ادامه تحصيل آنها در رشته بهداشت عمومي مي‌باشد) و چنانچه تمايل به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در ساير رشته‌هاي علوم پزشکي را داشته باشند مکلف به انجام خدمات قانوني و ارائه گواهي پايان خدمت و يا معافيت از آن مي‌باشند.

- کاردانهاي‌ شاغل‌ و نيز کاردانهاي‌ متعهد خدمت‌ رشته‌هاي‌ بهداشت‌ محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها  در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ کارشناسي ناپيوسته‌ تنها پس‌ از ارائه‌ موافقتنامه از سازمان‌ متبوع‌ مجاز به‌ ثبتنام‌ و ادامه‌ تحصيل‌ خواهند بود.

9

موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني

- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ کارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشکي‌ که‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند، در صورت‌ قبولي در رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌، با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسؤول‌ محل‌ خدمت‌ خود مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بپردازند.

10

مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

براساس ماده 10 دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آن‌دسته از فارغ‌التحصيلان مقطع کارداني دانشگاه‌هاي علوم پزشکي که از مزاياي صندوق بهره‌مند شده‌اند، درصورت قبولي در آزمون، لازم است براي ثبت‌نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت‌نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند.

11

تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

براساس‌ مفاد ماده‌ 7 دستورالعمل‌ شماره‌ 31902 مورخ‌ 28/5/64 صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، آن ‌دسته‌ از فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ کارداني‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ غيرپزشکي‌ که‌ از مزاياي‌ صندوق‌ مذکور بهره‌مند شده‌اند، در صورت‌ قبولي در آزمون‌ پذيرش ‌دانشجو از دوره‌ کارداني‌ به‌ دوره‌ کارشناسي‌ ناپيوسته‌ سال‌ 1393، لازم است با صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ تسويه‌ حساب‌ نموده‌ و تأييديه مربوط را در زمان‌ ثبت‌‌نام‌، به‌ دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ خود ارائه‌ نمايند. 

12

فرم موافقتنامه کتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان 

دارا بودن فرم موافقتنامه کتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغلان رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط( داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند).

تبصره- عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتي که داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبي(فرم معلم) در آزمون شرکت نموده و پذيرفته شود، قبولي وي «کان لم يکن» تلقي خواهد شد

     

14

مدرک کارشناسي پيوسته که ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارنده آن بلامانع است.

با توجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 7/12/1389 شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي، فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسي پيوسته در صورت دارا بودن مدرک کارداني مرتبط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1)، با رعايت شرايط زير مي‌توانند در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشکي از طريق قبولي در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته، تحصيل نمايند.

1- لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي پيوسته مشمول طرح.

2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

4- چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسي پيوسته از آموزش رايگان برخوردار بوده است در صورت قبولي در دوره روزانه مقطع کارشناسي ناپيوسته، ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوط مي‌باشد.

لازم به ذکر است دارندگان مدرک تحصيلي با ارزش بالاتر از مقطع کارشناسي مجاز به شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي علوم پزشکي نمي‌باشند.

15

داوطلباني که با سهميه رزمندگان يا بنياد شهيد و امور ايثارگران در آزمون پذيرفته‌شده‌اند

-  معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (سازمان بسيج مستضعفين) و يا اداره کل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي با امضاء و مهر هر يک از روساي ارگانهاي مذکور که در آن قيد شده باشد (که تا قبل از ترم دوم از طريق ارگانهاي ذيربط به مؤسسات ارسال خواهد شد)، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره‌هاي چهارگانه آن در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين‌نامه مذکور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشد.

2- داوطلباني که با سهميه ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (شامل کادر ثابت، پيماني و وظيفه) و يا با سهميه­هاي ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران (شامل خانواده شهدا «پدر، مادر، برادر و خواهر»، همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر، جانبازان عزيز و فرزندان و همسر جانباز 25 درصد به بالا و آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان) پذيرفته­شده­اند در زمان ثبت­نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدرکي در رابطه با تائيد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي­باشند و ملاک عمل براي ثبت­نام از آنان همان عنوان درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان مي­باشد.

 

       

 

 کلمات کلیدی:
ثبت.نام     پذیرفتگان     کارشناسی     ناپیوسته    

تاریخ بروز رسانی:   31 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >