تعریف اجمالی


 

 

 

تعريف حاكميت باليني :

 

 

. چارچوبي كه در آن سازمان­هايي ارايه كننده خدمت در قبال بهبود دايم كيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي كه در آن تعالي در خدمات باليني شكوفا مي­شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي­پردازند. هدف اين ايده فراهم كردن محيطي است كه كاركنان بخش سلامت به شكل مستمر و منظم به اين مسئله فكر كنند كه چگونه مي­توانند بهتر كار كنند.

 

 

چرا به حاكميت باليني نيازمنديم؟ 

 

 

براي اطمينان از اينكه موضوع كيفيت مراقبت هاي سلامت، با استفاده از بالاترين استانداردهاي مراقبت ممكن در قلب اين خدمات جاي دارد. كمك به جلوگيري از اشتباهات در مسير ارايه خدمات، استفاده بهينه از منابع محدود، افزايش اعتماد عمومي به خدمات بيمارستاني

 

 

اهداف استقرار حاكميت باليني چيست؟

 

 

 افزايش سطح ايمني بيماران در مواجهه با خطرات احتمالي ناشي از مداخلات پزشكي، افزايش ميزان اثر بخشي مداخلات باليني و كاهش خطاهاي طبي، ارتقاء مشاركت بيمار و جامعه در فرآيندهاي درماني و پاسخگويي به ايشان،ارتقاء توانمندي­ها و مهارت­هاي باليني مبتني بر شواهد پرسنل حوزه درمان، بالا بردن سطح كيفيت خدمات و رضايت بيماران، شناسايي و تعيين استانداردهاي باليني و پر كردن فاصله وضعيت موجود تا استاندارد.    

 

 

 

 

 

هفت محور اساسي در نظام حاكميت باليني

 

 

نظام حاكميت باليني داراي هفت محور مهم مي باشد كه به قرار زير مي باشد:

 

 

1) مشاركت عمومي و بيماران
در اين محور به مسائلي چون اهميت ارائه مشاوره به بيماران و مديريت خدمات ارتباطي، توجه به بيمار بعنوان شريك و درگير كردن او در امر درمان و ايجاد فرهنگ انعطاف پذير و مشاركتي پرداخته مي شود.

 

 

2)مديريت ريسك یا خطر
آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ايمني، كاهش خطر باليني، برقراري نظام تشويق پرسنل به جاي تنبيه در صورت انجام خطا

 

 

3) آموزش و يادگيري
همانگونه كه از نام اين حيطه پيداست به آموزش كاركنان نگاهي ويژه داشته و سازمان را موظف مي كند تا به تخصيص زماني جهت آموزش كاركنان، تدوين برنامه عملي مشخص، دسترسي مناسب و مرتبط تمامي كاركنان به امكانات آموزشي، مديريت آموزش و استفاده از نتايج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ريزي آموزشي توجه ويژه اي داشته باشد.

 

 

4)مديريت كاركنان
همانطور كه از نام اين محور پيداست به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشي ها، روش هاي اجرايي به روز شده و قراردادهاي كاري، پايش عملكرد كاركنان، توسعه ي آنها و آموزش و يادگيري فعاليت مي كند.

 

 

5) استفاده از اطلاعات
استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت جامع آن، ايجاد و ارايه اطلاعات براي بيماران و برقراري ارتباط با برنامه هاي آينده در اين محور مورد بررسي و توجه است.

 

 

6) اثر بخشي باليني
اثر بخشي باليني همانا استفاده از بهترين دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه باليني و ترجيحات بيمار براي دستيابي به فرآيندهاو نتايج مطلوب مراقبت از بيماران مي باشد.

 

 

7) مميزي باليني

 

 

پيداكردن استانداردها و و سپس وضعيت موجود را بررسي و با استانداردها مقايسه ميكند

 

 

هدف ازجراي حاكميت باليني :رسيدن بيمارستان به استانداردهاي جهاني و بلا بردن سطح ايمني در بيمارستان

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۷۷


برگشت>>

< >