مناقصه تهيه مواد اوليه غذايي و انجام طبخ و توزيع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1397/4/12 0:0
مناقصه تهیه طبخ توزیع مواد.غذایی بیمارستان شهید.گنجی برازجان

 

آگهی مناقصه عمومی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه تهيه مواد اوليه غذايي و انجام طبخ و توزيع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه (با آمار متوسط  روزانه 270 پرس صبحانه، 320 پرس ناهار و 300 پرس  شام، نیمه شبی 120 پرس، میان وعده 120 پرس) دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم - روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهرو امضاء نموده و در طی مهلت تحویل، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

- مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  به ارزش 900.000.000 ریال یا ارئه فیش واریزی به مبلغ 900.000.000 ریال به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

- محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: زمان توزیع از تاريخ 12/04/97  لغایت 17/04/97  ساعت 12:30

- محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

- مهلت تحويل اسناد فراخوان: 18/04/97 لغایت 27/04/97  ساعت 12 

- مكان تحويل اسناد فراخوان: به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 31/04/1397 ساعت 10 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۳۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >