مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر

1397/1/20 0:0


آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر به بخش خصوصی را برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت – مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه - دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهر و امضاء نموده و در طی مهلت تحویل، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه به ارزش 120.000.000 ریال یا ارئه فیش واریزی به مبلغ  120.000.000 به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: زمان توزیع از تاريخ 20/01/97  لغایت 22/01/97 ساعت 14:45

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:   23/01/97 لغایت 01/02/97  ساعت  14:30
 
مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 02/02/97 ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     واگذاری     تاسسیسات     بیمارستان     امام.هادی     دیر    
تعداد بازدید:   ۴۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >