آگهی فراخوان عمومی فروش خوابگاه دانشجویی ساحل و احداث خوابگاه دانشجویی

1396/5/17 0:0

کلمات کلیدی:
    فروش.خوابگاه.دانشجویی.ساحل     بوشهر    
تعداد بازدید:   ۱۱۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >