شدگان


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری / بهیاری مورخ 97/1/31 1397/10/3
پذیرفته شدگان نهایی سایر خوشه ها آزمون استخدامی مورخ 21/8/95 جهت مراجعه به گزینش و تشکیل پرونده 1396/7/25
لیست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 95/8/21 جهت انجام معاینات طب کار 1396/4/14
اطلاعيه شماره 4 تامین نیازهای نیرو های انسانی جهت بیمارستان جدید الاحداث دیر 1396/2/30
اسامي پذيرفته شدگان واجدین شرایط آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 دررشته فوریتهای پزشکی 1395/12/4
اسامي پذيرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 دررشته مامایی 1395/12/2
اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 سایر رشته ها جهت بررسی مدارک 1395/11/30
اسامي پذيرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 دررشته پرستاری 1395/11/27
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395/11/9
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی هنرستان بهیاری 17 شهریور برازجان - سال تحصیلی 96-95 1395/6/9
دوره آموزشی روان‌شناسی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و ذخیره ها 1395/5/23
اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی بهیاری - سال تحصیلی 96-95 1395/5/17
اسامی پذیرفته‌شدگان خوابگاه‌های دانشجویی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 1394/11/21
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394/11/11
ثبت‌نام پذیرفته شدگان 42 دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی - 14 الی 16 شهریورماه 1394/6/13
ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - 17 و 18 شهریورماه 1394/5/27
اسامی پذیرفته شدگان نهایی هنرستان بهیاری الزهرا(س) گناوه سال تحصیلی 95-94 1394/5/19
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی هنرستان بهیاری الزهرا(س) گناوه – سال 1394 1394/5/5
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393/11/5
اسامی پذیرفته شدگان خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال تحصیلی 94-93 1393/6/27
12
 
< >